குளிர்ந்த நீர் குளியல்

குளிர்காலத்தில் குளிர்ந்த நீரில் குளித்தால் எத்தனை நன்மைகள்..!

Arrow

குளிர்காலத்தில் குளிர்ந்த நீர் குளியல்: குளிர்காலத்தில் சூடான நீரில் குளிப்பதை விட குளிர்ந்த நீர் குளியல் சிறந்தது என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆனால் சிலர் குளிர்ந்த நீரில் குளிக்கவே முடியாமல் நடுங்குகிறார்கள். ஆனால் சீசன் எதுவாக இருந்தாலும், அதிகாலையில் எழுந்து குளிப்பது அவசியம்.

Arrow

இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது

Arrow

சருமம் மற்றும் கூந்தல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

Arrow

எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

Arrow

தசைகள் இறுக்கமாக இருந்தால், மழைக் குளியல் தசைகளை விரைவாக மீட்டெடுக்கும்.

Arrow

குளிர்ந்த நீர் ஒரு நேர்மறையான விளைவைக் கொண்டிருக்கிறது. மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது.  நீங்கள் மன அழுத்தத்தில் இருந்தால், குளிர்ந்த குளிக்கவும். வெளியே வந்த பிறகு நீங்கள் நிம்மதியாக இருப்பீர்கள்.

Arrow